Làm thế nào để lên thiên đường

jesus-trả-it-all-clipart_min Làm thế nào để trở thành một Kitô hữu - Một bước của đức tin

F là dành cho sự tha thứ
Tất cả mọi người đã phạm tội và cần sự tha thứ của Thiên Chúa. Rô-ma 3:23 nói: "Đối với tất cả đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Thiên Chúa:"
Chúng tôi chỉ có thể được tha thứ qua máu của Chúa Giêsu. Ep 1: 7 nói: "Trong người mà chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân sủng của Người."

Một là cho có sẵn
Sự tha thứ của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Giăng 3:16 nói, "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con chỉ sanh Sơn, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời."

Thiên Chúa không tự động tha thứ cho chúng ta, nhưng Ngài tha thứ có sẵn, nếu chúng ta yêu cầu. Matthew 7:21 nói, "Không phải một mà phán rằng: Chúa, Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng; nhưng mà chẳng làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời. "

Tôi cho là bất khả thi
Nó là không thể cho bất cứ ai để có được lên thiên đàng của riêng mình. Êphêsô 2: 8-9 nói, "Vì nhờ ân điển được anh em lưu thông qua đức tin; và đó không phải của mình: đó là món quà của Thiên Chúa. Không công trình, vì sợ rằng bất kỳ người đàn ông nên tự hào. "

T là Bật
Lần lượt có nghĩa là phải ăn năn. Khi bạn thực sự ăn năn, bạn từ bỏ tội lỗi của bạn và bản thân và chuyển sang Chúa Giêsu là Chúa và là Cứu Chúa của bạn. Giăng 14: 6 nói: "Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Không có người đàn ông đến cùng Chúa Cha, mà không qua Thầy" Rô-ma 10: 9-10 cho biết, "đó, nếu ngươi xưng miệng ngươi Chúa Chúa Giê-su, và ngươi sẽ tin trong lòng ngươi rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Đối với người đàn ông tin bởi trong lòng sự công bình; và với miệng làm sự cứu rỗi. "

H là thiên đàng
Ở đây. . . Sự sống đời đời bây giờ bắt đầu với Chúa Giêsu. Giăng 10:10 nói, "Kẻ trộm tới phiên không, nhưng cho ăn cắp và giết chết, và để tiêu diệt. Tôi đi rằng họ có thể có sự sống, và họ có thể có dư dật"

Sau đây. . . Thiên đàng là một nơi mà chúng ta sẽ sống với Thiên Chúa mãi mãi. John 14: 3 nói, "Và nếu tôi đi dọn chỗ cho bạn, tôi sẽ trở lại, và nhận được bạn cho đến bản thân mình; rằng tôi đang ở đâu, có các ngươi cũng ở đó. "

Làm thế nào một người có thể có sự tha thứ của Thiên Chúa và sống đời đời trên thiên đàng? By tin tưởng Chúa Giêsu là Chúa và là Cứu Chúa của bạn. Bạn có thể làm điều này bây giờ, bạn đang ở đâu, bằng cách cầu nguyện bằng cách hỏi Chúa Giêsu tha thứ cho bạn về những tội lỗi của bạn và mời Ngài vào trái tim của bạn.

Làm thế nào để cầu nguyện và xin Chúa Giê-su vào trái tim tôi?
Chúa Giê-xu, tôi biết rằng tôi là kẻ có tội và vì tội lỗi của tôi, tôi cần sự tha thứ của bạn. Tôi tin rằng Chúa Giêsu chết trên thập giá vì tội lỗi của tôi, chôn cất và sau đó lại từ cõi chết. Tôi yêu cầu bạn tha thứ cho tôi tội lỗi của tôi và đi vào trái tim của tôi bây giờ. Tôi cho bản thân mình và cuộc sống của tôi hoàn toàn cho bạn. Trong danh Chúa Jêsus tôi cầu nguyện. Amen.

Nếu bạn chỉ cầu nguyện mà cầu nguyện, Chào mừng đến với gia đình của Thiên Chúa! Là một Kitô hữu mới là rất quan trọng mà bạn tìm thấy một quyển Kinh Thánh tin rằng, Kinh Thánh Giáo Hội rao giảng và tham gia với Hội Thánh. Điều này sẽ giúp bạn phát triển như một Kitô hữu như bạn tìm hiểu thêm về Chúa Giêsu và tìm hiểu thêm về đời sống Kitô hữu. Nhà thờ First Baptist là một tin Kinh Thánh, Kinh Thánh rao giảng giáo hội và chúng tôi rất muốn có đặc quyền của việc có bạn như là một phần của gia đình nhà thờ của chúng tôi!