Ðêm Thứ Danh sách cầu nguyện

Tải về danh sách cầu nguyện ở định dạng Adobe Reader bằng cách nhấn vào đây

Gửi lời cầu nguyện mẫu yêu cầu là ở dưới cùng của trang này

_______________________________

Tại nhà thờ First Baptist chúng tôi tin rằng rất mạnh mẽ vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Chúng tôi đã thực hiện hình thức yêu cầu cầu nguyện này có sẵn để bạn có thể cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cầu nguyện tốt nhất cho bạn. Nếu bạn muốn cho yêu cầu cầu nguyện của bạn vẫn tin, xin vui lòng cho thấy trên mẫu đơn này. Tất cả các yêu cầu cầu nguyện cá nhân sẽ chỉ được nhìn thấy bởi các mục sư. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu cầu nguyện của bạn và có thể Chúa ban phước cho!

Nộp Đơn yêu cầu cầu nguyện của bạn
* Cho biết trường bắt buộc


CAPTCHA Image
Làm mới hình ảnh