Cung Thiên Chúa Quần áo Bộ Closet

d40f897a8ef61efbb0f2346e331e9559_min Cung Thiên Chúa Quần áo Bộ Closet là một Bộ Outreach của Giáo Hội First Baptist cung cấp quần áo miễn phí và đồ gia dụng cho những người cần. Các mặt hàng được đưa ra bởi các thành viên và bạn bè của Giáo Hội First Baptist.

Cung Thiên Chúa Quần áo Closet là một mở đến ba lần một tháng. Các trang web quần áo tủ quần áo là 309 Cleveland Street (trực tiếp trên đường phố từ tòa nhà nơi tôn nghiêm thờ First Baptist về phía cáp xây dựng công ty cũ).

Cung Thiên Chúa Quần áo Closet là thực sự may mắn để giúp lên tới 70 gia đình mỗi khi cánh cửa được mở. Khách hàng, phục vụ bởi các tình nguyện viên, với quần áo và đồ gia dụng cần thiết, nhưng quan trọng nhất là tình yêu của Chúa Giêsu Kitô chia sẻ với họ là tốt.