Bộ tai cứu trợ

Arkansas Dissater Relief Logo_min

Mục đích của Hội nghị Nhà nước cứu trợ thảm họa Arkansas Baptist là để tôn vinh Chúa Giêsu Kitô bằng cách đáp ứng những nhu cầu trước mắt của các nạn nhân thiên tai bằng cách hỗ trợ họ với nhu cầu khẩn cấp và thông qua những nỗ lực của Bộ khác.

Các đơn vị ăn First Baptist Church cứu trợ thảm họa có khả năng cung cấp 5, 000-10, 000 bữa ăn chuẩn bị mỗi ngày. Đơn vị này hoạt động vì các tình nguyện viên và mục tiêu của chúng tôi là để phục vụ một bữa ăn ấm áp trong tên của Chúa Giêsu.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gửi email cho Ray Oswalt , hoặc liên hệ với Hội Thánh First Baptist thành phố Forrest, Arkansas tại 870-633-2382. Click vào đây nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những gì Nhà nước ước cứu trợ thảm họa Arkansas Baptist không.