Bộ Cookie

d8ef7a56098e90e047f4e435ce370861_lfwm_min

Bộ Cookie của Nhà thờ First Baptist đạt ra cho các thành viên gia đình và bạn bè của bệnh nhân ICU tại Trung tâm Y tế Thành phố Forrest.

Những người phụ nữ phục vụ trong chức vụ này ghé thăm phòng ICU chờ đợi Trung tâm Y tế Thành phố Forrest hai hoặc ba lần một tuần. Cookies, đồ ăn nhẹ và devotionals giao cho các thành viên gia đình và bạn bè của bệnh nhân ICU. Những người phụ nữ sẽ được vui mừng khi có cầu nguyện với các thành viên gia đình và bạn bè của bệnh nhân ICU bất cứ lúc nào họ nhận được yêu cầu làm như vậy.

Nếu bạn muốn giúp đỡ bằng cách cung cấp các tập tin cookie hoặc đồ ăn nhẹ, đặt lại với nhau giỏ hoặc viếng phòng ICU chờ đợi Trung tâm Y tế Thành phố Forrest, vui lòng liên hệ Sandra Burke.