Bộ Cookie

d8ef7a56098e90e047f4e435ce370861_lfwm_min

Bộ Cookie của Giáo Hội Baptist Đầu tiên đạt ra cho các thành viên gia đình và bạn bè của bệnh nhân ICU tại Trung tâm Y tế Forrest City.

Những người phụ nữ phục vụ trong chức vụ này đến thăm Forrest City Medical Center ICU phòng chờ hai hoặc ba lần một tuần. Cookies, đồ ăn nhẹ và devotionals giao cho các thành viên gia đình và bạn bè của bệnh nhân ICU. Những người phụ nữ sẽ được vui mừng để có cầu nguyện với các thành viên gia đình và bạn bè của bệnh nhân ICU bất cứ lúc nào họ nhận được yêu cầu để làm như vậy.

Nếu bạn muốn giúp đỡ bằng cách cung cấp cookie hoặc đồ ăn nhẹ, đặt cùng giỏ hoặc viếng các phòng ICU chờ Trung tâm Y tế Forrest City, xin vui lòng liên hệ với Sandra Burke.