Bộ giỏ

cọc giỏ rỗng-đen-bow_min Bộ Giỏ giúp chúng ta:

Chào mừng thành viên mới

Chào đón em bé sơ sinh

Bộ trưởng để những ai đang bị bệnh

Giúp đỡ trong Kỷ niệm dịp đặc biệt

Khuyến khích cung cấp

Xin chúc mừng của chúng tôi cung cấp cho những thành tích

Nếu bạn biết về một người nào đó cần một giỏ hoặc nếu bạn muốn biết thêm thông tin về vụ này, xin vui lòng gọi Ruth Perkins, Janis Leake hoặc Betty Collins.