Nhiệm vụ

missions_min Matthew 28:19 nói, "Hãy đi do đó, và dạy cho tất cả các quốc gia. . . "Đó là mong ước của Giáo Hội Baptist Đầu tiên phải tuân theo hướng dẫn của Chúa.

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy tên của từng Bộ tiếp cận cộng đồng. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về một bộ, ngành, chỉ cần click vào tên của Bộ bạn muốn biết thêm về.

Trang chủ Arkansas Baptist trẻ em

Bộ giỏ

Bonus Points Bộ

Caring cảm ứng Bộ Quilting

Bộ Cookie

Disaster Relief Bộ

First Response Bộ

Cung Thiên Chúa Quần áo Closet

Phụ nữ On Sứ mệnh