Faitfhully Fit

colorlogofaithfullyfit_min

Trung thành Fit là gì?

Trung thành phù hợp là một chương trình tập thể dục aerobic Christian thiết kế dành cho phụ nữ.

Có một lớp học cơ bản hoặc một lớp trung gian để lựa chọn.

Các lớp cơ bản, thiết kế dành cho người mới bắt đầu, những người phụ nữ thích đi với một tốc độ chậm hơn và ôn hòa hơn, hoặc cho những phụ nữ có vấn đề về thể chất khiến họ không thể làm việc với tốc độ nhanh dữ dội hơn.

Lớp trung gian, được thiết kế cho những phụ nữ muốn có một tập luyện cường độ cao hơn.
Tất cả phụ nữ đều có thể tham dự cả hai phân đoạn back-to-back, nếu họ thích. Mỗi phần sẽ được 25 phút với một nguyện ngắn giữa các lớp. Điều đó sẽ cho phép phụ nữ ở từng phân khúc để tham dự nguyện cùng. Thực hiện kế hoạch của bạn bây giờ để giúp đỡ trong việc di chuyển hướng tới một lối sống lành mạnh.

Tập luyện của chúng tôi được tổ chức trên tầng 2 của tòa nhà văn phòng / nhà thờ giáo dục. Các lối vào tòa nhà này là thông qua chính lối vào văn phòng nhà thờ trên đường phố Cleveland. Nếu bạn muốn tham gia với chúng tôi trong những thấp tác động thể dục nhịp điệu và thể dục lớp học đến trung bình, đây là một vài điều bạn cần biết.

Hãy chắc chắn để hoàn thành mẫu ghi danhphát hành mẫu y tế và trách nhiệm pháp lý . Nó là cần thiết để chúng tôi có thông tin này vào tập tin và bạn không thể tham gia mà không hoàn thành các hình thức. Đơn giản chỉ cần in các hình thức, hoàn thành chúng với tất cả các thông tin yêu cầu và mang lại cho họ với bạn để họp lớp đầu tiên của bạn.

Chúng ta thường sử dụng bước hiếu khí, 2-5 tạ tay cân và tập thể dục mat. Nó không phải là bắt buộc mà bạn mua hoặc mang lại cho họ.

Có một khoản phí một lần là $ 10.00 mỗi người tham gia cho các lớp Trung thành Fit. Đây là cách đơn giản để giúp trang trải chi phí vật liệu.

Để biết thêm thông tin, liên hệ với Janet Benson .