Người lớn cao cấp (Golden Age) Bộ

đề celebrators hội nghị

Chuyến đi đến Pigeon Forge, TN

5 đêm bao gồm tất cả $ 405,00

Max Lucado, David Jeremiah, Bill Gaither & The Gaither Vocal Band và nhiều hơn nữa!

Chúng tôi sẽ để lại sau khi nhà thờ 19 tháng 10 và trở về Tháng Mười 24 Xem Bryan Collins nếu bạn muốn đi.

____________________________________________

Trình Bộ trưởng cấp cao

Trong một nỗ lực để giữ cho người lớn cao cấp hoạt động, Bộ Golden Age cung cấp nhiều điều để làm và nơi để đi cho người lớn cao cấp. Bốn đến năm chuyến đi ngắn ngày, chuyến đi trong ngày duy nhất như đi ra ngoài ăn trưa hoặc ăn tối tại những nơi như Nhà hát của Murray tối, viện bảo tàng, mua sắm hoặc nơi khác quan tâm. Ngày vui vẻ được lên kế hoạch mỗi tháng một lần để chơi trò chơi, học bổng và làm các hoạt động thú vị khác.

"Happy Dayers" là một thời điểm học bổng và nhiều hơn nữa cho người lớn cao cấp cùng với các nhà thờ khác. "Happy Dayers" là một bộ tài trợ Nhà thờ First Baptist.