Bộ giáo dục mầm non

CPR chứng nhận lớp

CPR Đào tạo Logo

Chi phí: $ 45 mỗi người

bao gồm cả cuốn sách và thẻ chứng nhận

Ban mầm non là cung cấp một lớp học cấp giấy chứng nhận CPR của Hiệp hội Tim mạch Mỹ Chủ Nhật Tháng sáu 22 từ 1:00 đến 05:00 ở phòng thờ phượng (tập thể dục). Lớp này được mở cửa cho bất cứ ai và rất khuyến khích cho tất cả người lao động. Một tờ đăng ký có sẵn trong tiền sảnh Bắc hoặc bạn có thể liên hệ với Chelsea Jones nếu bạn có bất kỳ câu hỏi.