Bộ nhạc

Âm nhạc là một phần rất quan trọng của bất kỳ dịch vụ thờ phượng. Kinh Thánh nói, "Làm một tiếng vui vẻ cho Chúa, tất cả đất đai các ngươi. Phục vụ Chúa với sự vui mừng: đến trước mặt của mình với ca hát "Thánh Vịnh 100:. 1-2.

7171837_orig

Vâng theo lệnh truyền của Chúa, chúng ta có một ban nhạc ca ngợi ca đoàn người lớn, phụ nữ quần, quần và trưởng thành của người đàn ông. Thờ phượng của chúng ta sẽ có một loạt âm nhạc từ những bài thánh ca yêu thích nhạc thờ hiện đại cùng với đặc biệt được hát bởi một cá nhân hoặc nhiều hơn. Mỗi một bài hát mà chúng ta hát tại nhà thờ First Baptist chúng ta hát để tôn vinh và thờ phượng của chúng tôi Phục Sinh Chúa Cứu Thế Jesus Christ.