Sắt Bộ Man

Ministry_min của Iron Men

Kinh Thánh dạy chúng ta rằng những người đàn ông được chọn là các nhà lãnh đạo "tinh thần" và người đứng đầu nhà như Đức Kitô là đầu của Hội Thánh.

Bộ nam của Nhà thờ First Baptist, được đặt tên sắt Bộ Man bởi vì Thiên Chúa trang bị cho những người đàn ông như sắc nét, đủ mạnh để chịu được bất cứ điều gì Satan có thể đến với khiêm tốn nhưng chưa đủ để phục vụ Chúa Giêsu Kitô và những người khác trong một thái độ của tình yêu.

Bộ The Iron Men có bữa ăn tối học bổng có tính năng một bữa ăn ngon, học bổng tuyệt vời và một người khách với một thông điệp từ Thiên Chúa. Ngoài ra còn có các đêm chiếu phim vào những dịp có tính năng một bộ phim Kitô giáo, bỏng ngô, khoai tây chiên, nước ngọt, nước và học bổng tuyệt vời.