Bộ Thanh niên

Hott (logo chỉ) _min

Các cuốn sách của Matthew, chương 22 và 28, có các hướng dẫn cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi Ngài thăng thiên đàng. Chúng ta phải H onor (tình yêu) Thiên Chúa với tất cả con người chúng ta, yêu O Thers như chính mình, T từng Lời Chúa và T ELL thế giới (làm cho các môn đệ của tất cả các quốc gia).

Sinh viên của chúng tôi tham gia vào nghiên cứu Kinh Thánh vào các buổi sáng chủ nhật lúc 9:30 sáng và buổi tối Thứ Tư lúc 6:00 chiều trong việc xây dựng bộ sinh viên của chúng tôi, nằm trực tiếp trên đường phố từ xây dựng khu bảo tồn của chúng tôi. Ngoài ra vào các buổi sáng chủ nhật sinh viên của chúng tôi tham gia vào dịch vụ thờ phượng đương đại của chúng tôi trong việc xây dựng bộ sinh viên của chúng tôi.

Các sinh viên có một thời gian học bổng tối chủ nhật hàng tháng gọi là "Happy Hour" mà sau dịch vụ thờ phượng buổi tối của chúng tôi. Địa điểm cho "Happy Hour" khác nhau như chúng ta làm cho một nỗ lực để tiếp cận với những sinh viên không tham gia vào nhà thờ.

Trong suốt cả năm chúng tôi có gây quỹ, các hoạt động nghỉ xuân, Super Summer trại, hội nghị, sinh viên và các buổi hòa nhạc Christian. Sinh viên của chúng tôi được khuyến khích để giúp đỡ với Trường Kinh Thánh nghỉ, bên khối toàn thành phố cũng như các hoạt động Kitô giáo khác.