Bộ trẻ em

hồ bơi tiêu đề bên

Thứ 7 Tháng 8 23

10:00-00:00 Trưa @ Southside bơi

Chào mừng tất cả mọi người

_______________________________________________

trẻ em-Bộ

Chúng tôi có một Bộ Trẻ em tuyệt vời ở đây tại nhà thờ First Baptist! Công nhân của chúng tôi được sinh ra một lần nữa Kitô hữu và mong muốn của họ là làm cho Bộ của trẻ em những gì tốt nhất có thể. Đó là mong muốn lớn nhất của chúng tôi là con cái của bạn sẽ đến để tin tưởng Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu cá nhân của họ và phát triển tinh thần khi họ tìm hiểu thêm về Kinh Thánh mỗi tuần.