Bộ trẻ em

Bạn được mời đến một

đề pool party

Thứ Bảy 26 Tháng 7, 2014

10:00 - 12: Noon

Southside bơi

Chào mừng tất cả mọi người

_______________________________________________

Thông tin của bạn

Giáo Hội trẻ em sẽ không đáp ứng được trong những tháng mùa hè. Bài giảng Sunday Morning của trẻ em cũng bị đình chỉ trong những tháng mùa hè.

_______________________________________________

Bộ trẻ em

Chúng ta có một Bộ Trẻ em tuyệt vời ở đây tại nhà thờ First Baptist! Công nhân của chúng tôi được sinh ra một lần nữa Kitô hữu và mong muốn của họ là làm cho Bộ của trẻ em là tốt nhất rất có thể. Đó là mong muốn lớn nhất của chúng tôi rằng trẻ em của bạn sẽ đến để tin tưởng Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu cá nhân của họ và phát triển tinh thần như họ tìm hiểu thêm về Kinh Thánh mỗi tuần.