Đánh dấu ngày 19 tháng 8 2014 trên Lịch của bạn!

LLSLogoStacked Nhà thờ First Baptist tự hào cung cấp một sự kiện y tế dự phòng. Life Line Chiếu, một nhà cung cấp hàng đầu về kiểm tra sức khỏe phòng ngừa dựa vào cộng đồng, sẽ tổ chức, kiểm tra sức khỏe không xâm lấn và không gây đau đớn giá cả phải chăng của họ trên 19 tháng 8 chiếu có sẵn mà quét cho các vấn đề sức khỏe tiềm năng như:. Đột quỵ, bệnh tim và bệnh tiểu đường. Thông tin bổ sung và các hình thức đăng ký trước yêu cầu có sẵn trong mỗi sảnh của nhà thờ của bạn có thể liên hệ với văn phòng nhà thờ.

Mục nhập này đã được đăng trong Kitô giáo sống , Tin tức , cầu nguyện , yêu cầu cầu nguyện , Salvation , Bài Giảng Podcast , sự kiện xã hội , Uncategorized . Đánh dấu permalink .