Giới thiệu

2012-FBC-Building_min

Tại nhà thờ First Baptist ở Forrest City, Arkansas chúng tôi cam kết phục vụ tổng cộng của chúng tôi và chia sẻ Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Để chúng tôi để thực hiện nhiệm vụ này, chúng tôi không ngừng tìm kiếm những cách thức mới và sáng tạo để chia sẻ đức tin của chúng tôi và chúng tôi đang tìm kiếm thêm các bộ mới sẽ vượt ra khỏi những bức tường của chúng tôi.

Chúng ta biết rằng đời sống Kitô hữu không phải là một điểm đến mà là một cuộc hành trình mà đòi hỏi tin tưởng vào một Thiên Chúa không thay đổi. Chúng tôi đã dừng lại hỏi, và đã bắt đầu hỏi, "Điều gì Thiên Chúa muốn làm thông qua chúng tôi?" Chúng tôi có giới hạn cho những gì chúng ta có sức mạnh để làm "Những gì chúng tôi có thể làm cho Thiên Chúa?"; Thiên Chúa là vô hạn! Là người của Thiên Chúa, chúng tôi đi trên cuộc hành trình của đức tin với nhau và được biết rằng nơi Thiên Chúa dẫn dắt, Thiên Chúa cung cấp tất cả các nhu cầu của chúng tôi.

Chúng tôi mời bạn tham gia với chúng tôi trong hành trình này. Nó là cả thử thách và thú vị và những phần thưởng là ra khỏi thế giới này.