Sermon

Mag-subscribe sa podcast

Subscribe to full podcast Lahat ng Sermon
iTunesIba pang mga
Subscribe to custom podcast Na-filter Sermon
iTunesIba pang mga

Sermon (3)

Talento: Gamitin ito o Mawalan ng mga ito
Mateo 25: 14-30 (Bahagi ng serye).
Ipinangaral ni Dr. Gene Crawley, Pastor sa Nobyembre 16, 2014 ( Linggo Umaga ).
Ito ba Hatiin ang iyong mga Puso?
Jeremias 8 :: 5-21 (Ang bahagi ng Ang Aklat ng Jeremias serye).
Ipinangaral ni Dr. Gene Crawley, Pastor sa Nobyembre 16, 2014 ( Linggo panggabing ).
Tunay na Malapit sa Oras Para sa Jesus Paparating ba!
1 Juan 2: 18-23 (Bahagi ng Ang aklat ng 1 John serye).
Ipinangaral ni Dr. Gene Crawley, Pastor sa Nobyembre 12, 2014 ( mga panggabing Miyerkules ).
Pinapagana ng sermon Browser