Kayamanan

fyi3_min Tulad ng mga Kristiyano na kailangan namin upang laging maging handa na gumawa ng isang stand kapag ang isang bagay napupunta laban sa Salita ng Diyos.

Pinagsikapan naming magkasama ilang impormasyon na sa tingin namin ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo bilang isang Kristiyano. Mangyaring tingnan ang impormasyon na makukuha dito at manalangin namin na ikaw ay makakatanggap ng isang pagpapala mula dito.

Click lang sa mga nakasalungguhit na asul na mga salita para sa impormasyon na iyong interesado sa at mag-navigate ka sa pahinang iyon.

Arkansas Baptist Bata Home

"Christian sa Aksyon" Mga Mapagkukunan

Mga Link ng Interes