Disaster Relief Ministry

Arkansas Dissater Relief Logo_min

Ang layunin ng Arkansas Baptist Convention Estado Disaster Relief ay upang luwalhatiin si Hesus Kristo sa pamamagitan ng pagtugon sa agarang pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila sa mga pangangailangan sa emergency at sa pamamagitan ng iba pang mga pagsusumikap sa ministeryo.

Ang Unang Baptist Church Disaster Relief nagpapakain unit ay may kakayahang pagbibigay ng 5, 000-10, 000 naghanda ng mga pagkain sa bawat araw. Ang yunit na ito ay nagpapatakbo ng dahil sa mga boluntaryo at ang aming layunin ay upang maghatid ng isang mainit-init na pagkain sa pangalan ni Jesus.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring mag-email sa Ray Oswalt , o makipag-ugnay sa First Baptist Church of Forrest City, Arkansas sa 870-633-2382. Mag-click dito kung nais mong madagdagan ang nalalaman tungkol sa kung ano ang ginagawa ng Arkansas Baptist Convention Estado Disaster Relief.