Basket Ministry

tumpok-basket-walang laman-itim-bow_min Ang Basket Ministry ay tumutulong sa amin sa:

Maligayang pagdating Bagong Kasapi

Maligayang pagdating bagong panganak na sanggol

Ministro Upang Yaong Sino Sigurado may sakit

Tulong sa magdiwang Espesyal na Okasyon

Paghihikayat na Alok

Mag-alok ng aming Binabati kita para sa kabutihan

Kung alam mo ng isang tao na nangangailangan ng isang basket o kung gusto mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa paglilingkod, mangyaring tumawag Ruth Perkins, Janis Leake o Betty Collins.