Basket Ministry

tumpok-basket-walang laman-itim-bow_min Ang Basket Ministri ay ginagamit upang:

Maligayang pagdating Bagong Miyembro

Maligayang pagdating bagong panganak na sanggol

Ministro Upang Yaong Sino Sigurado may sakit

Tulong sa magdiwang Espesyal na Okasyon

Mag-alok ng bigyan ng lakas at pag-asa

Mag-alok ng aming mga Binabati kita para sa mga kabutihan

Kung alam mo ng isang tao na maaaring gamitin ng isang basket o kung gusto mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa ministeryo, mangyaring tumawag Ruth Perkins, Janis Leake o Betty Collins.