Misyon

missions_min Mateo 28:19 nagsasabing, "Pumunta kayo samakatuwid, at turuan ang lahat ng bansa. . . "Ito ang hiling ng Unang Baptist Church sumunod sa mga tagubilin ng Panginoon.

Sa ibaba mo mahanap ang pangalan ng bawat ministeryo outreach. Kung nais mo ng higit pang impormasyon tungkol sa isang partikular na ministeryo, i-click lamang ang pangalan ng ministeryo nais mong malaman ang nalalaman tungkol sa.

Arkansas Baptist mga Bata sa Tahanan

Basket Ministry

Ministry Bonus Mga Puntos

-Aalaga Touch Quilting Ministry

Cookie Ministry

Disaster Relief Ministry

Unang Ministri ng Tugon

Maglaan ng Diyos damit Closet

Babae Sa Mission