Ministri ng Kababaihan

Huwag mag-alala Ladies! Magkakaroon ng paparating na mga aktibidad sa gayon ay nanonood para sa mga detalye! Salamat sa iyo kaya magkano para sa iyong suporta at panalangin sa panahon ng aming kamakailang pag-aaral ng Bibliya!

Janet Benson

Kababaihan Ministry Chairman