Iron Man Ministry

Iron Kalalakihan Ministry_min

Banal na Kasulatan ay nagtuturo sa atin na mga tao ay pinili bilang "espirituwal na" mga pinuno at ang ulo ng tahanan bilang Kristo ay ulo ng iglesia.

Ministeryo ang panlalaki ng Unang Baptist Iglesia, na pinangalanang Iron Man Ministry dahil equips Diyos mga lalaki bilang matalim, sapat na malakas sa withstand anumang bagay Satanas ay maaaring makabuo ng mga ngunit pa mapagpakumbaba sapat na upang maghatid ng Jesu-Cristo at sa iba pa sa isang saloobin ng pag-ibig.

Ministry Ang Iron Kalalakihan ay may pakikisama hapunan na nagtatampok ng masarap na pagkain, magagandang pakikisama at isang guest speaker sa isang mensahe mula sa Diyos. May pelikula gabi sa okasyon na nagtatampok ng Kristiyano pelikula, popcorn, chips, soft drinks, tubig at kamangha-manghang pakikisama din.