Ministries

ministries_min Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa isa sa mga ministries, mangyaring mag-click sa pangalan ng ministeryo na ikaw ay interesadong matuto nang higit pa tungkol.

Ministri Pambata

"HOTT" Ministry Youth

Ministri Iron ng Kalalakihan

Ministri ng Musika

Senior Adult (Golden Age) Ministry

Sisters Sa Ministry Kababaihan Serbisyo

- Matapat Pagkasyahin (Christian aerobic exercise class na Kababaihan)