การตอบสนองกระทรวง

การตอบสนองกระทรวงคือกระทรวงอวลซึ่งเมื่อจำเป็นต้องเกิดขึ้นครั้งแรกที่ตอบสนองสมาชิกในกระทรวงจะเป็นคนแรกที่จะตอบสนองกับความตั้งใจที่จะช่วยให้ออก