กระทรวงการตอบสนองแรก

กระทรวงการตอบสนองแรกคือกระทรวงการขยายงานในการที่เมื่อจำเป็นต้องเกิดขึ้นในสมาชิกที่กระทรวงการตอบสนองแรกเป็นคนแรกที่จะตอบสนองกับความตั้งใจของพวกเขาเพื่อช่วยให้ออก