เหล็กกระทรวง

เหล็กชาย Ministry_min

พระคัมภีร์สอนเราว่าผู้ชายจะเลือกเป็น "จิตวิญญาณ" ผู้นำและหัวหน้าบ้านเป็นคริสเป็นหัวหน้าของคริสตจักร

กระทรวงชายของคริสตจักรแรกชื่อ Iron Man กระทรวงเพราะพระเจ้าทรงสวมใส่ผู้ชายคม, แข็งแรงพอที่จะทนต่อสิ่งที่ซาตานสามารถขึ้นมาด้วย แต่ยังไงก็พอที่จะทำหน้าที่พระเยซูคริสต์และคนอื่น ๆ ในทัศนคติของความรัก

กระทรวงเหล็กของผู้ชายมีงานเลี้ยงอาหารค่ำการคบหาสมาคมซึ่งมีอาหารอร่อยมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมและวิทยากรที่มีข้อความจากพระเจ้า นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์คืนในโอกาสที่มีภาพยนตร์คริสเตียน, ข้าวโพดคั่ว, ชิป, เครื่องดื่มน้ำและมิตรภาพที่ยอดเยี่ยม