"Krishterë në Veprim"

"Krishterë në Veprim" Qëllimi faqe burimeve është trajtuar me kujdes çështjet sociale, morale dhe etike me vëmendje të veçantë të ndikimit të tyre në familjet amerikane dhe besimin e tyre.

Kjo faqe ofron lidhje me faqet e internetit të organizatave të krishtera që adresojnë këto çështje. Çdo website ju ofron me një opsion për të nënshkruar për e-pagese, si dhe alarme të veprimit në mënyrë që ju të merrni informacion mbi çështjet që ndikojnë në besimin tuaj dhe familjen tuaj.

Etike dhe fetare Komisioni Liberty (i Konventës së Southern Baptist) - nënshkruajë për të marrë lajme esalt dhe veprimit esalt alarme.

Fokusimi në Qendrën e Veprimit Qytetar Link i Familjes - regjistroheni për të marrë informatat më të reja të përditshme e-mail dhe revista qytetar.

Shoqata Amerikane Family - nënshkruajë për të marrë alarme veprimit AFA dhe lajme.

Këshilli i Kërkimit Family - nënshkruajë për të marrë alarme dhe përditësime Uashington.

Mbyllën në Online - shqyrtim argëtuese nga Fokus në Familje.

Qendra amerikane për Ligj dhe Drejtësi - të nënshkruar për përditësimet më të fundit nga ACLJ.