Burimet

fyi3_min Si të krishterë ne duhet të jetë gjithmonë i gatshëm për të marrë një qëndrim kur diçka shkon kundër Fjalës së Perëndisë.

Ne kemi vënë së bashku disa informata që ne të ndjehen do të jetë e dobishme për ju, si i krishterë. Ju lutem shikoni informacionin në dispozicion këtu dhe ne lutemi që ju do të merrni një bekim prej saj.

Vetëm kliko mbi Fjalët e nënvizuara blu për informacion atë interesuar tuaj në dhe të lundruar në atë faqe.

Faqja Arkansas Baptist fëmijëve

"Krishterë në Veprim" Burimet

Lidhje e interesit