Ministria Përgjigje e parë

Ministria parë Përgjigja është një ministri në terren në të cilat kur lind nevoja, anëtarët e Ministrisë Përgjigja e parë janë të parat që i përgjigjen me gatishmërinë e tyre për të ndihmuar jashtë.