Ministria pari Përgjigje

Ministria First Response është një ministri në terren në të cilin, kur lind nevoja, anëtarët e Ministrisë Reagimi i parë janë të parat për t'u përgjigjur me gatishmërinë e tyre për të ndihmuar jashtë.