Ministria Reagimi i parë

Ministria pari Përgjigja është një ministri në terren në të cilat kur lind nevoja, anëtarët e Ministrisë Reagimi i parë janë të parët që përgjigjen me gatishmërinë e tyre për të ndihmuar jashtë.