Muzikë Ministria

Symphony-music-background-vektor-material1_min

Muzika është një pjesë shumë e rëndësishme e çdo shërbimi adhurimit. Bibla thotë, "Dërgojini klithma gëzimi Zotit, të gjithë tokës!. I shërbeni Zotit me gaz, ejani para tij me këngë gëzimi "Psalmi 100:1-2..

Duke iu bindur urdhrit të Zotit ne kemi një kor i rritur, zonjat ansambël, tërësi e meshkujve dhe grupi lavdërim i rritur. Shërbimet tona adhurimi do të përmbajë një shumëllojshmëri të muzikës nga himneve të preferuar të muzikës bashkëkohore adhurimit së bashku me të veçantë këndoi nga një person individual ose më shumë. Çdo këngë që ne këndojmë në Kisha Baptiste e parë këndojmë për të nderuar dhe adhuruar Ngjallur tonë Shpëtimtarin Jezus Krishtin.