Iron Man Ministria

Ministry_min hekur për burra

Shkrimi na mëson se njerëzit janë të zgjedhur si udhëheqësit "shpirtërore" dhe kreu i shtëpisë si Krishti është kreu i kishës.

Ministria i meshkujve i Kishës së Parë Baptiste, i quajtur Iron Man Ministria sepse Perëndia i pajis njerëzit si të mprehtë, të fortë të mjaftueshme për t'i bërë ballë ndonjë gjë Satanin mund të dalë me, por ende mjaft të përulur për të shërbyer Jezu Krishtin dhe të tjerët në një qëndrim të dashurisë.

Ministria hekurin burra ka darka falenderimit i cili përmban një shujtë e shijshme, miqësi të mrekullueshme dhe një drejtues të ftuar me një mesazh nga Zoti. Ka edhe netë film në raste duke shfaqur një film të krishterë, kokoshka, patate të skuqura, pije e butë, ujit dhe miqësi të mrekullueshme.