Iron Man Ministria

Ministry_min hekur për burra

Shkrimi na mëson se njerëzit janë të zgjedhur si udhëheqësit "shpirtërore" dhe kreu i shtëpisë si Krishti është kreu i kishës.

Ministria i meshkujve i Kishës së Parë Baptiste, e quajtur Iron Man Ministria sepse Perëndia pajis njerëzit si të mprehtë, të forta të mjaftueshme për t'i bërë ballë çdo gjë Satani mund të dalë me të, por ende mjaft të përulur për të shërbyer Jezu Krishtin dhe të tjerët në një qëndrim të dashurisë.

Ministria hekurin burra ka darka e falenderimit i cili përmban një shujtë e shijshme, miqësi të mrekullueshme dhe një mysafir me një mesazh nga Perëndia. Ka edhe netë film në raste duke shfaqur një film të krishterë, kokoshka, patate të skuqura, pije të buta, ujit dhe miqësi të mrekullueshme.