Prvi Ministrstvo Response

Prvi odziv ministrstvo je ministrstvo ozaveščanja, v katerem, ko se pojavi potreba, člani Prva Odziv ministrstva so prvi, ki so se odzivajo s svojo pripravljenostjo pomagati.