Ministerstvo škôlka

CPR Certifikácia triedy

CPR Training Logo

Cena: 45 dolárov na osobu

vrátane knihy a certifikačné kartou

Predškolské Výbor ponúka certifikáciu CPR triedy podľa American Heart Association nedeľu 22.júna od 13:00 do 17:00 v priateľstve haly (telocvične). Táto trieda je otvorená pre každého, a je vysoko odporúčané pre všetkých pracovníkov. Sign-up listov je k dispozícii v Severnej hale, alebo sa môžete obrátiť na Chelsea Jones, ak máte nejaké otázky.