Hudba ministerstvo

Adult zbor Skúška

@ 16:45 v nedeľu večer

_________________________________________

Sme radi, že ste prišli

Skúšky @ 17:15 v nedeľu večer

Všetci vítaní!

_______________________________________________

Hudba je veľmi dôležitou súčasťou každej bohoslužbe. Biblia hovorí: "pokrikuj radostne Pánovi celá zem. Slúžiť Pánovi s radosťou: pred jeho tvár s spevom "Žalm 100: 1-2 ..

V poslušnosti príkazu Pána máme dospelého zboru, dámy hviezdam, pánska súboru a dospelých chválu kapelu. Naše bohoslužby bude obsahovať rôzne hudby z obľúbených chválospevov k súčasnej uctievanie hudby spolu so špeciálnym spievala na jednotlivú osobu alebo viac. Každá pieseň, ktorú spievame na First Baptist Church spievame ctiť a uctievať nášho vzkrieseného Spasiteľa Ježiša Krista.