Hudba ministerstvo

Sme radi, že ste prišli

Jedlo, zábava, priateľstvo

"Sme radi, že ste prišli"

Nedeľu 24.srpna th

16:45

Zbor prax na vianočné kantáta začne dnes popoludní. Občerstvenia!

Všetci vítaní!

_______________________________________________

piano10c

Hudba je veľmi dôležitou súčasťou každej bohoslužbe. Biblia hovorí: "pokrikuj radostne Pánovi celá zem. Slúžiť Pánovi s radosťou: pred jeho tvár spevom "Žalm 100 :. 1-2.

V poslušnosti príkazu Pána máme dospelého zboru, dámy zborové pánske súboru a dospelých chválu kapelu. Naše bohoslužby bude obsahovať rôzne hudby z obľúbených chválospevov k súčasnej uctievanie hudby spolu so špeciálnym spievala na jednotlivú osobu alebo viac. Každá pieseň, ktorú spievame na prvý baptistickej cirkvi spievame ctiť a uctievať nášho vzkrieseného Spasiteľa Ježiša Krista.