Music Ministerstvo

Hudba je veľmi dôležitou súčasťou každej bohoslužbe. Biblia hovorí: "Urob pokrikuj radostne Pánovi celá zem. Slúžiť Pánovi s radosťou: prišiel pred jeho prítomnosti sa spevom "Žalm 100: 1-2 ..

7171837_orig

V poslušnosti príkazu Pána máme dospelý zbor, dámy ansámbel, pánske súboru a dospelých chválu kapelu. Naše bohoslužby bude obsahovať rôzne hudby z obľúbených kostolných piesní k súčasnej uctievanie hudby spolu s špeciálnou spieval o jednotlivú osobu alebo viac. Každá pieseň, ktorá sa spieva vo First Baptist Church spievame ctiť a uctievať nášho vzkrieseného Spasiteľa Ježiša Krista.