Ministerstwo First Response

Ministerstwo First Response jest zasięg, w którym ministerstwo, gdy zajdzie potrzeba, członkowie Ministerstwa First Response są pierwszymi, którzy odpowiadają z ich gotowość do pomocy.