Ressurser

fyi3_min Som kristne må vi være klar til å ta et standpunkt når noe går imot Guds Ord.

Vi har satt sammen en del informasjon som vi tror vil være nyttig for deg som kristen. Vennligst sjekk ut den informasjonen som er tilgjengelig her, og vi ber om at du vil motta en velsignelse fra den.

Bare klikk på de blå understreket ord for den informasjonen som du er interessert i, og du vil bli tatt til den siden.

Arkansas Baptist barnehjemmet

"Christian in Action" Ressurser

Lenker av interesse