Muziek ministerie

Muziek is een zeer belangrijk onderdeel van een eredienst. De Bijbel zegt: "Juicht de Here, alle gij landt. Dien de Heer met blijdschap, komt voor zijn aangezicht met gejubel "Psalm 100: 1-2..

7171837_orig

In gehoorzaamheid aan het bevel van de Heer hebben we een volwassen koor, dames ensemble, heren ensemble en volwassen lof band. Onze erediensten zullen een verscheidenheid aan muziek bevatten lievelingslofzangen naar Praisemuziek samen met speciale gezongen door een natuurlijke persoon of meer. Elk lied dat we zingen bij First Baptist Church we zingen te eren en te aanbidden onze verrezen Heiland, Jezus Christus.