Muziek ministerie

Adult Choir Repetitie

@ 16:45 zondagavond

_________________________________________

We zijn blij dat je gekomen

Repetities @ 05:15 zondagavond

IEDEREEN WELKOM!

_______________________________________________

Muziek is een zeer belangrijk onderdeel van een eredienst. De Bijbel zegt: "Maak een vrolijk geluid voor de Heer, alle gij land. Dien de Heer met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejubel "Psalm 100:. 1-2.

In gehoorzaamheid aan het gebod van de Heer hebben we een volwassen koor, ensemble dames, heren-ensemble en volwassen lof band. Onze kerkdiensten zullen een verscheidenheid aan muziek bevatten van favoriete hymnen tot hedendaagse aanbiddingsmuziek, samen met speciale gezongen door een natuurlijke persoon of meer. Elk lied dat we zingen bij First Baptist Church we zingen te eren en aanbidden onze verrezen Heiland, Jezus Christus.