Music Ministeru

Symphony-mużika fl-isfond vettur-material1_min

Music hija parti importanti ħafna ta 'kwalunkwe servizz qima. Il-Bibbja tgħid, "Agħmel ħoss ferrieħi unto-Mulej, artijiet kollha ye. Iservu l-Mulej ma gladness: come qabel preżenza tiegħu ma kant "Salm 100:1-2..

Fl-ubbidjenza lill-kmand tal-Mulej għandna kor adult, onorevoli ensemble, ensemble irġiel u band tifħir adult. Servizzi qima tagħna se jkun fih varjetà ta 'mużika minn hymns favoriti mużika qima kontemporanji flimkien ma speċjali kanta minn persuna individwali jew aktar. Kull kanzunetta li inkantaw fl-Ewwel Battista Knisja inkantaw li tonora u qima tagħna Rxoxt Salvatur Ġesù Kristu.