"Kristian Dalam Tindakan"

The "Kristian dalam Tindakan" Tujuan halaman sumber adalah untuk menangani kebimbangan sosial, moral dan etika dengan perhatian khusus kepada kesannya terhadap keluarga Amerika dan iman mereka.

Laman ini menyediakan pautan kepada laman web organisasi Kristian yang menangani isu-isu ini. Setiap laman web memberi anda pilihan untuk mendaftar untuk e-surat berita dan amaran tindakan supaya anda mendapat maklumat mengenai isu-isu yang memberi kesan kepada iman anda dan keluarga anda.

Etika dan Agama Suruhanjaya Liberty (Konvensyen Southern Baptist) - mendaftar untuk menerima berita esalt dan tindakan esalt amaran.

Tumpukan kepada keluarga Tindakan Pusat Warga Link - mendaftar untuk menerima kemas kini e-mel setiap hari dan majalah Citizen.

Persatuan Keluarga Amerika - mendaftar untuk menerima amaran tindakan AFA dan berita.

Majlis Penyelidikan Keluarga - mendaftar untuk menerima isyarat dan kemas kini Washington.

Dipasang Dalam Talian - Kajian hiburan daripada Fokus kepada Keluarga.

Pusat Amerika untuk Undang-undang dan Keadilan - mendaftar untuk maklumat terkini dari ACLJ.