Wanita Pada Misi Kementerian

WMUchngwld_stacked1-1024x773_min

___________________________________________________

Gereja Baptist Pertama mempunyai dua Wanita kepada kumpulan Misi:

Baptist Wanita - bertemu di gereja di Gereja Baptist Pertama di 13:30 pada 1 Selasa setiap bulan bermula pada bulan September, hingga Disember dan 1 Selasa Mac tahun berikutan. Baptist Wanita menggalakkan projek-projek misi, set dan menyokong 3 tawaran misi tertentu: Dixie Jackson Negeri Misi, Annie Armstrong Misi Nasional dan Misi Lottie Moon Antarabangsa. Setiap bulan Pembaptis Wanita memilih misi tertentu dan melakukan kerja untuk misi itu. Beberapa projek-projek misi tempatan: Peruntukan Tuhan Pakaian Closet, Makanan Pantri, Operasi Krismas Kanak-kanak, rumah Arkansas Kanak-kanak dan banyak lagi.

Prihatin kementerian quilting Touch bertemu pada jam 1:00 petang pada ke-2 dan ke-4 Selasa setiap bulan bermula pada bulan September dan berterusan hingga Mei tahun berikutnya di Dewan Fellowship (gimnasium) Gereja Baptist Pertama. Ahli-ahli Touch Penyayang menjahit kuilt pelbagai saiz, dari saiz bayi saiz raja. Mereka juga menjahit tikar tempat, pembawa Alkitab dan banyak lagi. Barang-barang ini akan didermakan kepada kementerian seperti Janji House di Little Rock, Konsep Kebenaran dalam Wynne dan lain-lain. Setelah Touch tahun Prihatin memegang pertunjukan quilting untuk menjual barang-barang perca ala. Sebahagian daripada hasil pergi ke pelbagai projek misi.

Matlamat Wanita pada Misi adalah untuk memberitahu dan memberi inspirasi kepada wanita Kristian Baptist untuk mempengaruhi dunia mereka untuk Kristus.