Kementerian Response Pertama

Kementerian Response Pertama adalah kementerian jangkauan di mana apabila timbul sesuatu keperluan, ahli-ahli Kementerian Response Pertama adalah orang-orang yang pertama untuk bertindak balas dengan kesediaan mereka untuk membantu.