Kementerian tindakan awal

Kementerian tindakan awal adalah pelayanan jangkauan di mana apabila timbul sesuatu keperluan, anggota Kementerian tindakan awal adalah orang-orang pertama yang bertindak balas dengan kesediaan mereka untuk membantu.