Misi

missions_min Matius 28:19 berkata, "Pergi kamu itu, dan mengajar semua bangsa. . . "Ia adalah hasrat Gereja Baptist Pertama terus taat kepada perintah Tuhan.

Di bawah anda akan mencari nama setiap kementerian jangkauan. Jika anda ingin maklumat lebih lanjut mengenai kementerian tertentu, hanya klik pada nama kementerian yang anda ingin tahu lebih lanjut mengenai.

Home Arkansas Baptist Kanak-kanak

Kementerian Bakul

Kementerian Mata Bonus

Prihatin Touch Quilting Kementerian

Kementerian Cookie

Kementerian Bantuan Bencana

Kementerian Response Pertama

Pakaian Peruntukan Closet Tuhan

Wanita Pada Misi