Misi

missions_min Matius 28:19 berkata, "Pergi kamu itu, dan mengajar semua negara. . . "Ia adalah kehendak Gereja Baptist Pertama mematuhi perintah Tuhan.

Di bawah anda akan menemui nama setiap kementerian jangkauan. Jika anda ingin maklumat lebih lanjut mengenai kementerian tertentu, klik pada nama kementerian yang anda ingin tahu lebih lanjut mengenai.

Home Arkansas Baptist Kanak-kanak

Kementerian Bakul

Kementerian Mata Bonus

Prihatin Touch Quilting Kementerian

Kementerian Cookie

Kementerian Bencana

Kementerian Response Pertama

Peruntukan Tuhan Pakaian Closet

Wanita Pada Misi