Perkhidmatan Anak

Gereja Kanak-kanak tidak akan bertemu pada bulan-bulan musim panas. Khutbah Ahad Kanak-kanak Pagi itu juga digantung dalam bulan-bulan musim panas.

_______________________________________________

kanak-kanak-kementerian

Kami mempunyai Kementerian Kanak-kanak yang indah di sini di Gereja Baptist Pertama! Pekerja kita dilahirkan semula Kristian dan hasrat mereka adalah untuk menjadikan Kementerian Kanak-kanak yang terbaik mungkin. Adalah menjadi hasrat yang paling berharga yang anak-anak akan datang kepada amanah Yesus sebagai Tuhan peribadi mereka dan Penyelamat dan berkembang rohani kerana mereka belajar lebih lanjut mengenai Alkitab setiap minggu.