"Христијански во акција"

На "Христијански во акција" ресурс страница намена е за решавање на социјални, морални и етички проблеми со особено внимание на нивното влијание врз американските семејства и нивната вера.

Оваа страница обезбедува линкови до веб-сајтови на христијански организации кои се однесуваат на овие прашања. Секој веб-сајт ви дава опција да се регистрирате за е-билтенот, како и акционен сигнали, така што ќе добиете информации за прашања кои влијаат твојата вера и вашето семејство.

Етички и верска слобода комисија (од Јужната баптистичка конвенција) - се регистрирате за да добиете esalt вести и esalt акција сигнали.

Фокус на семејството Акција Центарот за граѓански линк - регистрирате за да добијат дневен е-пошта ажурирања и Граѓанската списание.

Американско семејство асоцијација - се регистрирате за да добиете АФА акција сигнали и вести.

Семејство истражувачки совет - се регистрирате за да добијат сигнали и Вашингтон надградби.

Вклучени во онлајн - забавни преглед од Фокус на семејството.

Американскиот центар за закон и правда - се регистрирате за најновите ажурирања од ACLJ.