"Христијански во акција"

"Христијанска во акција" ресурс страница намена е за решавање на социјални, морални и етички проблеми со особено внимание на нивното влијание врз американските семејства и нивната вера.

Оваа страница дава врски до веб-сајтови на христијански организации кои се однесуваат на овие прашања. Секој веб-сајт ви обезбедува со можност да се регистрирате за e-билтенот како и акционен сигнали, така што ќе добиете информации за прашања кои влијаат на вашиот вера и вашето семејство.

Етички и верска слобода комисија (од Јужната баптистичка конвенција) - се регистрирате за да добиете esalt вести и esalt акција сигнали.

Фокус на семејството акција центар граѓаните линк - зачлените за да добиете дневен е-mail надградби и Граѓанската списание.

Американско семејство асоцијација - зачлените за да добијат АФА акција сигнали и вести.

Семејство истражувачки совет - зачлените за да добивате известувања и Вашингтон надградби.

Вклучени во онлајн - забавни преглед од Фокус на семејството.

Американскиот центар за закон и правда - се регистрирате за најновите ажурирања од ACLJ.