Првиот Министерството Одговор

Првата Министерството одговор е Министерството теренски во кој кога се појави потреба, членовите на Првата Министерството за одговор се првите да одговорат со својата подготвеност да помогнеме.