Mūzika ministrija

Simfonija-mūzikas fona vektoru material1_min

Mūzika ir ļoti svarīga daļa no dievkalpojuma. Bībele saka: "Make priecīgu troksni Tam Kungam, jūs visi zemes. Kalpot Kungam ar prieku, nāciet pirms viņa klātbūtnē ar dziedāšanu "Psalmi 100:1-2..

Paklausībā Kunga komandu mums ir pieaugušo kori, dāmu ansamblis, vīriešu ansambli un pieaugušo uzslavu joslā. Mūsu dievkalpojumi būs dažādas mūziku no mīļākajām dziesmām līdz mūsdienu pielūgsmes mūziku kopā ar īpašu dziedāja, ko privātpersona vai vairāk. Katru dziesmu, ko mēs dziedam pēc pirmās baptistu baznīcā dziedam godāt un pielūgt mūsu augšāmcelto Glābēju Jēzu Kristu.