משרד בתגובה ראשון

משרד התגובה הראשונה הוא משרד לקירוב שבכאשר מתעורר צורך, החברים ראשית משרד התגובה הם ראשונים להגיב בנכונות שלהם לעזור.