Resursi

fyi3_min Kao kršćani moramo uvijek biti spremni da se izjasne kad nešto ide protiv Božje Riječi.

Mi smo stavili zajedno neke informacije koje mi smatramo da će biti korisne za vas kao kršćanin. Molimo provjerite informacije dostupne su ovdje i molimo da će dobiti blagoslov od njega.

Samo kliknite na podcrtani plavim riječima za informacija koje vaš zanima i što navigaciju na tu stranicu.

Arkansas Krstitelja Dječji dom

"Kršćanin u akciji" resursi

Zanimljivi linkovi