Ministarstvo Cookie

d8ef7a56098e90e047f4e435ce370861_lfwm_min

Cookie Ministarstvo Prve baptističke crkve dopire do članova obitelji i prijatelja JIL pacijenata na Forrest City Medical Center.

Žene na službi u ovom ministarstvu posjetiti Forrest City Medicinski centar Posluga ICU Čekanje dva ili tri puta tjedno. Keksi, grickalice i devocionalije dostavljaju se članovima obitelji i prijateljima JIL pacijenata. Žene će biti drago da su molitve s članovima obitelji i prijateljima JIL pacijenata bilo koje vrijeme oni dobiti to od njih zatraži.

Ako želite pomoći opskrbljujući kolačiće ili grickalice, stavljajući zajedno košare ili što posjete Forrest City Medical Center sobi ICU čekanja, obratite Sandra Burke.